Onze didactiek zorgt altijd voor een duurzaam positief trainingseffect. Gratis adviesgesprek

Didactiek

Sales&Co hanteert de High Impact Learning methode (HIL). Dit zorgt ervoor dat het gedrag en de verkoopvaardigheden duurzaam verbeteren.

Onze didactiek is gebaseerd op High Impact Learning (HIL) van Prof. Brinkerhoff. Ook wel bekend als de 40/20/40-methode. Deze methode is zo effectieve vanwege de grote aandacht voor de voorbereiding en de nazorg: 40% is voorbereiding, 20% is training en 40% is borging. Dit zorgt gegarandeerd voor een duurzaam trainingseffect.

Prestatiegerichte Leercirkel (PLC)

Eerst formuleren we ambitieuze trainingsdoelen. Daarna volgt de sales training via blended-learning. Tot slot borgen we de nieuwe verkoopvaardigheden.

Prestatiegerichte Leercirkel - Sales&Co

 Lees hieronder wat elke fase (40/20/40) voor de kandidaten betekent:

Fase 1. Doelen formuleren

  • Stap 1: De opdrachtgever en betrokkenen bepalen de exacte scope van de training
  • Stap 2: We brengen met de klant de relevante KPI’s in kaart en maken een nulmeting
  • Stap 3: Iedere kandidaat krijgt een intake gesprek en levert individuele leerdoelen in

Lees verder

Fase 2. Deelnemers trainen

  • Stap 4: De sales trainer creëert bij iedere verkoper de juiste commerciële mindset
  • Stap 5: De kandidaten bereiden de theorie voor via online video’s en instructies
  • Stap 6: De klassikale sales training besteden we volledig aan oefenen en feedback

Lees verder

Fase 3. Training borgen

  • Stap 7: Het persoonlijk implementatieplan zorgt dat verkopers de training toepassen
  • Stap 8: We blijven bij de kandidaat betrokken met provocatieve coaching-on-the-job
  • Stap 9: Elk programma evalueren wij met de klant op basis van de gestelde doelen

Lees verder