Onze didactiek zorgt altijd voor een duurzaam positief trainingseffect Gratis adviesgesprek

Fase 3: Borging training

Onderzoek toont aan dat ongeveer 85% van alle sales trainingen na 120 dagen geen effect meer heeft. Gelukkig is deze didactiek wel effectief.

Borging. Iedereen heeft het er over maar helaas heeft slechts 15% van alle trainingen na drie maanden nog wezenlijk effect. Dat is zonde van het geld dat je investeert. Daarom is coaching een essentieel onderdeel in onze didactiek.

Stap 7: Implementatieplan maken

Direct na de laatste klassikale sessie maken alle kandidaten een implementatieplan. Bestaat de sales training uit meerdere sessies dan maken de deelnemers tussen elke sessie ook een actieplan. Het implementatieplan beschrijft in detail welke activiteiten de verkoper in de praktijk gaat doen om de nieuwe vaardigheden te implementeren.

Stap 8: Coaching-on-the-job

Onze sales trainers blijven betrokken bij de deelnemers door ze individueel te coachen. Wij hanteren het provocatieve coaching principe. Hierbij gaan we er van uit dat kandidaten gehecht zijn aan hun problemen en wij dagen ze uit om die los te laten. Door te prikkelen laten we verkopers zelf inzien hoe het nog beter kan in de praktijk. 

Stap 9: Effecten evalueren

Na de training evalueert de sales trainer regelmatig het borgingsproces met de opdrachtgever. Hierbij gebruiken we de doelen en het implementatieplan als uitgangspunt. Tot slot vindt er ook een eindevaluatie plaats. Samen met alle betrokkenen bij de klant evalueren we de trainingseffecten aan de hand van de doelen.