Onze didactiek zorgt altijd voor een duurzaam positief trainingseffect Gratis adviesgesprek

Fase 1: Doelen formuleren

Het formuleren van doelstellingen is een essentieel onderdeel van elke sales training. Dit geeft focus en richting tijdens de sales training.

Geen doelen, geen training. Het formuleren van doelstellingen is noodzakelijk voor de focus van de training en zo kunnen we de effecten ook goed meten. We geven advies over de scope van de sales training, de management KPI’s en de individuele leerdoelen.

Stap 1: Scope bepalen

Om een maximaal effect te realiseren zullen we vooraf een afgebakende scope bepalen voor de sales training. Samen met de opdrachtgever identificeren we het gewenste commerciële gedrag en welke sales prestaties moeten worden verbeterd. De sales training wordt ontwikkeld rondom dit specifieke doel.

Stap 2: KPI’s selecteren

De effecten van onze training zijn meetbaar doordat we vooraf met de opdrachtgever de relevante KPI’s selecteren. Deze prestatie indicatoren geven inzicht in het presteren van de verkopers. Met de klant analyseren we de kwaliteit van de KPI’s en bepalen we de gewenste resultaten. Daarna doen we per deelnemer een nulmeting.

Stap 3: Leerdoelen bepalen

Als de scope bekend is en de KPI’s zijn geselecteerd, dan voert de sales trainer met iedere kandidaat een persoonlijk intake gesprek. Hierin maakt de kandidaat kennis met de sales trainer en de trainer inventariseert door diagnosevragen wat de individuele leerdoelen zijn van de deelnemer. Met deze leerdoelen maken we de training op maat.